Những Câu Nói Hay Của Các Tướng #P1

Modskinpro.com xin trích dẫn vài câu nói nổi tiếng của từng vị tướng và giúp các bạn hiểu rõ những câu nói ấy có nghĩa như thế nào


FIORA

“I like you. I hate to kill you.” Ta thích ngươi lắm, và ta cũng ghét phải giết ngươi. “Talent, honor, discipline, and pretty pictures!” – khi nói với Teemo Thông minh, trung thành, kỷ luật và khá là dễ thương
Jarvan IV


“Fetch the rest of your team… I’ll wait.” Tập hợp đông đủ đội của ngươi đi.. ta sẽ chờ “You like my weapon? Come on over for a closer inspection!”
Các ngươi thích món vũ khí của ta? Hãy lại gần đây rồi nhìn cho rõ này.
Jax


“Imagine if I had a real weapon!”  Hãy thử tưởng tượng khi ta cầm vũ khí thật đi – chứ không phải cây đèn
Lee Sin


‘Master yourself, master the enemy” Làm chủ bản thân, làm chủ cả đối thủ “Force is meaningless without skill.” Cả một đội quân là vô nghĩa, nếu không có kỹ năng