Xin lỗi nhưng em chỉ là Người Máy | Mod Skin Pro

Xin lỗi nhưng em chỉ là Người Máy :wow

đúng không nào ?