Xin lỗi nhưng em chỉ là Người Máy :wow

đúng không nào ?