Đôi lúc có Rank cao cũng tốt


obama nói về game thủ việt :haha

tướng mới của liên minh huyền thoại chăng ? :wow


Thằng nào đây :haha


Chán thiệt đụng gì nó cũng đòi feed :sad


Mọi người cho bức ảnh này xin một cái tên :sad


Bạn muốn gì :wow