nhìn mặt nó cũng đẹp zai phết ra

nhìn mặt nó cũng đẹp zai phết ra

Chúng tôi luôn lắng nghe mọi bình luận và đóng góp của các bạn. Vì vậy hãy mạnh dạng comment nhiều vào ^_^. Có thể team không trả lời hết được nhưng chắc chắn đã đọc và đã xem hết :)