obama nói về game thủ việt :haha

phải không mọi người ?