Ảnh này quá chất, không biết phải đặt tên gì mới hợp >.<

Ảnh này quá chất, không biết phải đặt tên gì mới hợp >.<

Chúng tôi luôn lắng nghe mọi bình luận và đóng góp của các bạn. Vì vậy hãy mạnh dạng comment nhiều vào ^_^. Có thể team không trả lời hết được nhưng chắc chắn đã đọc và đã xem hết :)