Graves - Vị tướng lên ngôi thông trị chế độ URF

Nếu bây giờ mà bạn vẫn đang nghĩ rằng vị tướng đang thống trị chế độ URF là Sona hay Evenlynn thì hay quên nó đi. Vì Graves mới là bá chủ tại chế độ URF tại thời điểm này.


Bạn hãy trải nghiệm mình với Graves trong chế độ URF là bạn có thể hiểu rõ được sức mạnh của hắn ta trong chế độ này. Xem hết video để có thể hiểu thêm được sức mạnh của hắn.