Rank tuy không phải tất cả những có nó vẫn tốt hơn. Đúng không các bạn?

Rank tuy không phải tất cả những có nó vẫn tốt hơn. Đúng không các bạn?

Chúng tôi luôn lắng nghe mọi bình luận và đóng góp của các bạn. Vì vậy hãy mạnh dạng comment nhiều vào ^_^. Có thể team không trả lời hết được nhưng chắc chắn đã đọc và đã xem hết :)