Đôi lúc có Rank cao cũng tốt | Mod Skin Pro

Đôi lúc có Rank cao cũng tốt

Rank tuy không phải tất cả những có nó vẫn tốt hơn. Đúng không các bạn?