Chó gì nhỉ mọi người ? :haha

Câu Hỏi siêu hóc búa ai trả lời được comment ngay nào :>


Nasus là chó gì vậy mọi người?