Chọn 1 trong 2 cái nào :3. Mọi người chọn cái nào đây nhỉ

Chọn 1 trong 2 cái nào :3. Mọi người chọn cái nào đây nhỉ

Chúng tôi luôn lắng nghe mọi bình luận và đóng góp của các bạn. Vì vậy hãy mạnh dạng comment nhiều vào ^_^. Có thể team không trả lời hết được nhưng chắc chắn đã đọc và đã xem hết :)